โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

Email Us

fortchiraprawat@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันกรรม เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 


Image


20 ต.ค. 2565 20
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ