โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

Email Us

fortchiraprawat@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 รวมพลังสร้างฝายในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงรายรวมพลังสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
ห้วงเช้าวันที่ 10 พ.ย. 65 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง, ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3209 และคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (ฝายชะลอความชุ่มชื้น) โดยทำการสร้างฝาย จำนวน 10 ฝาย ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในเขต บ้านแม่เปิน ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ทั้้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า รวมถึงสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ และยังเป็นแนวป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=XSk2cBDikHY

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ESope7BevGVpuQ8Jd2RpptLSEe75J3NNFFzQMpQBidGysucfYziQoy8guJ1m8GmGl&id=100068648581836


Image


12 พ.ย. 2565 10
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ