โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

แม่ทัพภาคที่ 3 หารือข้อราชการกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (คณะ ICRC)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 รับการเยี่ยมคารวะ และปรึกษาหารือข้อราชการ กับ นาย เฟลิกซ์ คาซาโนวา คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (คณะ ICRC)  พร้อมคณะ ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญขาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา : https://robrowputornnews.blogspot.com/2022/11/3-icrc.html


Image

Image

Image

Image


15 พ.ย. 2565 23
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ