โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

Email Us

fortchiraprawat@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ห่วงใยใส่ใจผู้ต้องขัง และตรวจสุขาภิบาล รจ.มทบ.31 


Image


22 พ.ย. 2565 3
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ