โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

สนับสนุนกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ มทบ.31 ผลัดที่ 1/67 รวมจำนวน 250 ครอบครัว

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 67 เวลา 08.00 - 15.00 น. รพ.ค่ายจิรประวัติ จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมรถพยาบาล สนับสนุนกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ มทบ.31 ผลัดที่ 1/67 รวมจำนวน 250 ครอบครัว โดย รพ.ค่ายจิประวัติ จัดบริการทางการแพทย์สนับสนุนกิจกรรมดูแลให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจ่ายยาบรรเทาอาการ พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ญาติของทหารใหม่ที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 29 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์ มทบ.3 1 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Image


2 มิ.ย. 2567 65
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ