โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 67 เวลา 0830 -1200 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร (นวัตกรรม) ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ณ อาคารเสนามาร์ท กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารที่นักประดิษฐ์ของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพภาคที่ 3 สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อชมเชย และเชิดชูเกียรติ ผลงานดังกล่าว รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของหน่วย รวมทั้งเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับนักประดิษฐ์คิดค้นของกองทัพภาคที่ 3 รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ผลงานโปรแกรมส่งป่วยทหารใหม่ประจำวัน และ ผลงานโปรแกรมอนุรักษ์ข้อเข่าของเหล่ากำลังรบ ซึ่งจะประกาศผลให้ทราบในลำดับต่อไป


Image


4 มิ.ย. 2567 57
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ