โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ความคืบหน้าโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ.ที่ปลดพิการทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 มอบหมายให้ พ.อ. วันชัย มณีวรรณ เสธ พล.ร.7 เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 ในพื้นที่ ทภ.3 จาก ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ.ในโอกาสจัดชุดตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ ศปปค.ระดับหน่วย และติดตามความคืบหน้าโครงการที่หน่วยรับผิดชอบ โดยมี พล.ต. มานพ แฝดกลาง ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมฯ ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล.
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ที่มา : chiangmainews   


Image


10 มิ.ย. 2567 49
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ