โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

โครงการเด็กไทยสายตาดี

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.67 เวลา 0900 - 1000 รพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการตรวจคัดกรองสายตา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ราย ณ โรงเรียนศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) ตามโครงการเด็กไทยสายตาดี ซึ่งมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทางสายตาให้เด็ก สามารถเข้าถึงคุณภาพการมองเห็นที่ดี โดยการตรวจคัดกรองสายตาเด็กและตัดแว่นฟรีตามสิทธิที่ควรได้รับ จากผลการคัดกรองพบนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับการส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป


Image


11 มิ.ย. 2567 64
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ