ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029238804
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    4   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029240010
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029247253
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029247388
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029247507
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029247253
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    4   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029247388
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029247507
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029264147
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029263362
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029263088
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029263088
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    4   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029263362
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029264147
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    6   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029472253
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029474112
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029475542
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029477783
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029481024
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029482211
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029482693
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029482693
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029482211
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029481024
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029477783
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029475542
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029474112
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029472253
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67039038901
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67039038901
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ 14 รายการ
Admin   1 กุมภาพันธ์ 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ 14 รายการ
Admin   1 กุมภาพันธ์ 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาตัดเสื้อกาวน์กันน้ำ 2 ชั้น สีเขียว
Admin   31 มกราคม 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ
Admin   31 มกราคม 2567    2   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ
Admin   31 มกราคม 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ซองใส่ประวัติผู้ป่วย
Admin   31 มกราคม 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศ
Admin   31 มกราคม 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ก.พ. 67
Admin   31 มกราคม 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Admin   31 มกราคม 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำแข็ง
Admin   31 มกราคม 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง
Admin   31 มกราคม 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและสายสัญญาณ ใช้ในห้องประชุม
Admin   30 มกราคม 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและสายสัญญาณ ใช้ในห้องประชุม
Admin   30 มกราคม 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำแข็ง
Admin   30 มกราคม 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเสื้อกาวน์กันน้ำ 2 ชั้น สีเขียว
Admin   29 มกราคม 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศ
Admin   29 มกราคม 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดดถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ. 67
Admin   29 มกราคม 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง
Admin   29 มกราคม 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อผ้ายาง 2 หน้า จำนวน 4 ม้วน เลขที่โครงการ 67029003739
Admin   26 มกราคม 2567    5   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 29 TEST เลขที่โครงการ 67029091772
Admin   26 มกราคม 2567    4   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ พร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติสามารถติดตั้งได้บนรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง
Admin   25 มกราคม 2567    6   #e-Bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ายาง 2 หน้า จำนวน 4 ม้วน เลขที่โครงการ 67029003739
Admin   25 มกราคม 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029021051
Admin   25 มกราคม 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029021051
Admin   25 มกราคม 2567    4   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029021276
Admin   25 มกราคม 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029021276
Admin   25 มกราคม 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029021475
Admin   25 มกราคม 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029021475
Admin   25 มกราคม 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ราคากลางซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่พร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   25 มกราคม 2567    0   #ประกาศราคากลาง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจประตูบานสวิงแบบมีขอ
Admin   25 มกราคม 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 29 TEST เลขที่โครงการ 67029091772
Admin   25 มกราคม 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกุญแจประตูบานสวิงแบบมีขอ
Admin   25 มกราคม 2567    5   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องเขียน 17 รายการ
Admin   24 มกราคม 2567    5   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สหุงต้ม
Admin   24 มกราคม 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อแก๊สหุงต้ม
Admin   24 มกราคม 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะใส่อาหาร
Admin   24 มกราคม 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อภาชนะใส่อาหาร
Admin   24 มกราคม 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศราคากลางระกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   23 มกราคม 2567    6   #ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
Admin   23 มกราคม 2567    12   #e-Bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเขียน
Admin   23 มกราคม 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67019524517
Admin   23 มกราคม 2567    8   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67019524409
Admin   23 มกราคม 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67019524003
Admin   23 มกราคม 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67019524346
Admin   23 มกราคม 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67019524470
Admin   23 มกราคม 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67019524284
Admin   23 มกราคม 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67019524072
Admin   23 มกราคม 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67019524003
Admin   23 มกราคม 2567    1   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67019524072
Admin   23 มกราคม 2567    7   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67019524284
Admin   23 มกราคม 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67019524470
Admin   23 มกราคม 2567    2   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67019524346
Admin   23 มกราคม 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67019524517
Admin   23 มกราคม 2567    4   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67019524409
Admin   23 มกราคม 2567    3   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029017606
Admin   23 มกราคม 2567    4   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029016372
Admin   23 มกราคม 2567    6   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029018796
Admin   23 มกราคม 2567    3   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029017606
Admin   23 มกราคม 2567    4   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029016372
Admin   23 มกราคม 2567    6   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029018796
Admin   23 มกราคม 2567    4   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 67029224047
Admin   23 มกราคม 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67029224047
Admin   23 มกราคม 2567    5   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระม้วนใหญ่ แก้วกรวยกระดาษ
Admin   23 มกราคม 2567    5   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระม้วนใหญ่ แก้วกรวยกระดาษ
Admin   23 มกราคม 2567    6   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสารสำหรับอบรม
Admin   23 มกราคม 2567    1   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำกระเป๋าเอกสารสำหรับอบรม
Admin   23 มกราคม 2567    4   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   23 มกราคม 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
Admin   23 มกราคม 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซทางการแพทย์
Admin   23 มกราคม 2567    0   #ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อก๊าซทางการแพทย์
Admin   23 มกราคม 2567    0   #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เปิดเป็น PDF คลิกที่นี้