โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ 12 ท่า

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติจัดทำวีดิโอการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ 12 ท่า

สามารถรับชมได้ที่ https://youtu.be/xXdBfD5KyjE


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


15 ส.ค. 2565 131
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ