โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

Email Us

fortchiraprawat@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ 12 ท่าโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติจัดทำวีดิโอการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ 12 ท่า

สามารถรับชมได้ที่ https://youtu.be/xXdBfD5KyjE


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


15 ส.ค. 2565 97
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ