โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

การจัดการความรู้ (KM)

+++++++++++

ระบบยา Pre op reconcile
Admin   25 พ.ค. 2566    54  
ระบบยา COPE ช่วยลด Prescribing error
Admin   25 พ.ค. 2566    18  
OKR Management
Admin   21 ธ.ค. 2565    49  
ผลงาน CQI ในงาน Chiraprawat innovation day
Admin   3 พ.ย. 2560    5040  
ADR Report ประจำเดือน เมษายน 2560
Admin   1 เม.ย. 2560    1111  
ADR Report ประจำเดือน มีนาคม 2560
Admin   1 มี.ค. 2560    648  
Gram Negative ม.ค.- มิ.ย.ปี2560
Admin   30 มิ.ย. 2560    665  
Gram Positive ม.ค.-มิ.ย. ปี2560
Admin   30 มิ.ย. 2560    791  
PTC Lunch symposium
Admin   1 เม.ย. 2560    1039  
ประชุม PTC 8 กย 59
Admin   1 ก.ย. 2559    786  

จำนวน 38 รายการ ทั้งหมด 1 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ