โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

การจัดการความรู้ (KM)

+++++++++++

ระบบยา Pre op reconcile
Admin   25 พ.ค. 2566    141  
ระบบยา COPE ช่วยลด Prescribing error
Admin   25 พ.ค. 2566    28  
OKR Management
Admin   21 ธ.ค. 2565    64  
ผลงาน CQI ในงาน Chiraprawat innovation day
Admin   3 พ.ย. 2560    6194  
ADR Report ประจำเดือน เมษายน 2560
Admin   1 เม.ย. 2560    1137  
ADR Report ประจำเดือน มีนาคม 2560
Admin   1 มี.ค. 2560    656  
Gram Negative ม.ค.- มิ.ย.ปี2560
Admin   30 มิ.ย. 2560    677  
Gram Positive ม.ค.-มิ.ย. ปี2560
Admin   30 มิ.ย. 2560    797  
PTC Lunch symposium
Admin   1 เม.ย. 2560    1079  
ประชุม PTC 8 กย 59
Admin   1 ก.ย. 2559    799  

จำนวน 39 รายการ ทั้งหมด 1 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ