โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

Email Us

fortchiraprawat@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

การจัดการความรู้ (KM)

+++++++++++

ผลงาน CQI ในงาน Chiraprawat innovation day
Admin   3 พ.ย. 2560    4717  
ADR Report ประจำเดือน เมษายน 2560
Admin   1 เม.ย. 2560    1052  
ADR Report ประจำเดือน มีนาคม 2560
Admin   1 มี.ค. 2560    616  
Gram Negative ม.ค.- มิ.ย.ปี2560
Admin   30 มิ.ย. 2560    628  
Gram Positive ม.ค.-มิ.ย. ปี2560
Admin   30 มิ.ย. 2560    763  
PTC Lunch symposium
Admin   1 เม.ย. 2560    984  
ประชุม PTC 8 กย 59
Admin   1 ก.ย. 2559    752  

จำนวน 21 รายการ ทั้งหมด 1 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ