โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

Email Us

fortchiraprawat@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศรับสมัครงาน

+++++++++++

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
Admin   27 ต.ค. 2564    108  
รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตำแหน่งเภสัชกร)
Admin   6 ต.ค. 2564    113  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
Admin   20 ก.ค. 2564    76  
รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย/หญิง)เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564
Admin   5 ก.ค. 2564    671  
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน บรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยให้ผู้ที่ได้ ตัวจริง มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงและดำเนินการด้านเอกสาร ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 0830 น.
Admin   30 มี.ค. 2564    526  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Admin   9 มี.ค. 2564    1027  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   8 ต.ค. 2563    374  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ห้องฝังเข็มและนวดแผนไทย จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   17 มิ.ย. 2563    671  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า-ประปา จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   4 ธ.ค. 2562    60  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเวชภัณฑ์ ปฏิบัติงานที่ กองเภสัชกรรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   6 พ.ย. 2562    152  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง
Admin   5 มี.ค. 2563    805  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ประกันสุขภาพ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
Admin   6 พ.ย. 2562    71  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานซัดรีด ปฏิบัติงานที่ส่งกำลังและบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   29 ส.ค. 2562    81  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ทำกราฟิกและถ่ายภาพ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   23 พ.ค. 2562    206  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสุขาภิบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   8 มี.ค. 2562    299  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๓ ตำแหน่ง
Admin   8 ม.ค. 2562    430  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน ๑ ตำแหน่ง และพนักงานสุขาภิบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   8 ม.ค. 2562    78  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง และผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๕ ตำแหน่ง
Admin   5 มี.ค. 2563    1269  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ(ทะเบียน และพยาธิ)จำนวน ๒ ตำแหน่ง
Admin   8 ม.ค. 2562    496  
รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Admin   12 มิ.ย. 2561    591  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   7 ส.ค. 2561    195  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์(ปฏิบัติหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง) โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   24 พ.ย. 2560    46  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานโยธา โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   16 พ.ย. 2560    0  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์(ปฏิบัติหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง) โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   6 พ.ย. 2560    106  
รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(Part Time) จำนวน ๓ ตำแหน่ง
Admin   16 ต.ค. 2560    12  
รายงานผลการสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Admin   12 ก.ย. 2560    164  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   23 ส.ค. 2560    408  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   13 ก.ค. 2560    308  
ผลการสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Admin   10 เม.ย. 2560    31  
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Admin   24 มี.ค. 2560    2342  
รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พ.ย. ๕๙
Admin   1 พ.ย. 2559    87  
รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๘-๒๒ ก.ย. ๕๙
Admin   8 ก.ย. 2559    386  
รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิ.ย. ๕๙
Admin   1 มิ.ย. 2559    48  
รพ.ค่ายจิรประวัติ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "ผู้ช่วยพยาบาล" จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ
Admin   1 มี.ค. 2559    26  
รับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ
Admin   22 มิ.ย. 2558    160  

จำนวน 45 รายการ ทั้งหมด 1 หน้า
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ