โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ติอต่อโรงพยาบาล

+++++++++++  โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 161 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

  ในวันราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.
         056-255120
         056-255121
         099-5285186

  นอกวันและเวลาราชการ
         056-255120
         056-255121

  056 225064 (Fax)

    facebook.com/Chiraprawat

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ