โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

Email Us

fortchiraprawat@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ติอต่อโรงพยาบาล

+++++++++++  โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 161 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

  (056) 255120 1

  056 225064

  fortchiraprawat@gmail.com

    facebook.com/Chiraprawat

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ