โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

รพ.ค่ายจิรประวัติ เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีน โควิด 19

 


Image


30 ก.ย. 2565 180
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ