โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

Email Us

fortchiraprawat@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

รพ.ค่ายจิรประวัติ เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีน โควิด 19 


Image


30 ก.ย. 2565 12
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ