โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

เส้นทางเกียรติยศ ถนนสายพระราชดำริ

ขอเชิญรับชมภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติ "เส้นทางเกียรติยศ ถนนสายพระราชดำริ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงใช้ยุทธศาสตร์ในการนำความเจริญเพื่อแก้ไซปัญหาความขัดแย้งและความเป็นอยู่ของพสกนิกร จำนวน 7 ตอน ดังนี้

EP.1 :  https://www.youtube.com/watch?v=c8v5Iuc_ulE

EP.2 :  https://www.youtube.com/watch?v=5t_SaQ1lJzI

EP.3 :  https://www.youtube.com/watch?v=YGo3ChDYoGU

EP.4 :  https://www.youtube.com/watch?v=tZBkNQ5BSL0

EP.5 :  https://www.youtube.com/watch?v=2esxV0oiBOs

EP.6 :  https://www.youtube.com/watch?v=AmtLYdELkTY

EP.7 :  https://www.youtube.com/watch?v=WifDgYkdHRw


Image


12 พ.ย. 2565 65
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ