โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

Email Us

fortchiraprawat@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

กองทัพภาคที่ 3 จัดปฐมนิเทศการปฏิบัติงานของ ชป.กร. ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3​ว​ันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการปฐมนิเทศการปฏิบัติงานของ ชป.กร.ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบก ให้กับฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือน และ ชป.กร. ของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้เกิดความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติงานร่วมกันของ ชป.กร. ทั้ง 3 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย ชป.กร.กองพล (ขุนศึก), ชป.กร.มทบ. (ขุนภักดี) และชป.กร.กองพันประจำอำเภอซึ่งผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศจะได้ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา กิจกรรมจิตอาสา การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง การซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อีกด้วย

ที่มา : https://robrowputornnews.blogspot.com/2022/11/3-3.html


Image

Image

Image

Image

Image


15 พ.ย. 2565 6
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ