โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)

 


Image


24 มี.ค. 2566 8
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ