โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

การฝึกการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. พ.อ.รุ่งโรจน์ ใจน้ำ เสนาธิการ มทบ.31 และ พ.อ.เสริมพงษ์ จารเลิศวุฒิ ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย ของ รพ.ค่ายจิรประวัติ ณ กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายจิรประวัติ เพื่อให้กำลังพลตระหนักถึงความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล ของสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ


Image


25 มี.ค. 2566 17
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ