โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

เตรียมความพร้อมกำลังพลก่อนปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ สหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๖ รพ.ค่ายจิประวัติ ได้จัดวิทยากรให้ความรู้แก่กำลังพลในสังกัด ร.๔ พัน ๒ จำนวน ๓๑ นาย ก่อนปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ สหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เรื่องการช่วยชีวิตทางยุทธวิธี (TCCC) การทำแผล วิธีใช้สายรัดห้ามเลือด การส่งกลับสายแพทย์ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BL.S) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ผลการปฏิบัติกำลังพลทุกนายมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง


Image


30 มี.ค. 2566 17
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ