โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 66 พ.อ.ปุญชทร ทิพยวงษ์ ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้นำกำลังพล รพ.ค่ายจิรประวัติ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพร พล.ต. สาธร ศิริยานนท์ ผบ.มทบ.31 และคุณมยุรี ศิริยานนท์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ. 31 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ บ้านพัก ผบ.มทบ.31 จ.นครสวรรค์


Image


21 เม.ย. 2566 11
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ