โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ชุดแพทย์สนับสนุนการสำรวจนิรภัยการบิน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน
ทางการแพทย์ ในภารกิจการสำรวจนิรภัยการบิน ประจำปี 2566 ให้กับตำบลจ่าย สป.3 (อากาศยาน)
ในพื้นที่ ทภ.3 จากคณะอนุกรรมการสำรวจนิรภัยการบิน ทบ. ณ สนามบินนครสวรรค์ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Image


22 เม.ย. 2566 14
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ