โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 66 พ.อ. ปุณชทร ทิพยวงษ์ ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้นำกำลังพล รพ.ค่ายจิรประวัติ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ประกอบด้วย พิธีสรงน้ำ พระพุทธสิงห์ชัยมงคล พระพุทธรูปประจำหน่วยและหลวงปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ทั้งนี้กำลังพลรพ.ค่ายจิประวัติ ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องประชุมพลตรีเฉลาแจ่มโสภณ รพ.ค่ายจิรประวัติ


Image


22 เม.ย. 2566 30
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ