โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

สนับสนุนคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66 ห้องฉุกเฉิน รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการจัดตั้ง คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ.นครสวรรค์ ประจำปี 2566 เพื่อศึกษาและ ค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสภาพการณ์ที่เป็นอันตราย ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์


Image


25 เม.ย. 2566 17
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ