โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีของกำลังพล ทบ. ที่ทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 - 11.00 น. คุณ มยุรี ศิริยานนท์ ประธาน สม.ทบ.สาขา มทบ.31 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 1 ราย และบุพการีของกำลังพล ทบ. ที่ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง จำนวน 6 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ติดตามให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ ณ บ้านพักส่วนตัว และบ้านพักข้าราชการของกำลังพล เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ตามนโยบายของ สม.ทบ.


Image


27 เม.ย. 2566 19
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ