โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

มอบแผ่นนำไฟฟ้ากระตุกหัวใจ AED PAD สำหรับเด็ก

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 66 รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้มอบ แผ่นนำไฟฟ้ากระดุกหัวใจ AED PAD สำหรับเด็ก เพื่อใช้งานกับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัดโนมัติ (AED) แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.31 ดามนโยบายของกองทัพบกที่ได้แจกจ่ายเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัดโนมัติ (AED) ไว้ประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อไว้สำหรับดูแลช่วยเหลือกำลังพลและประชาชน ในกรณีฉุกเฉิน


Image


27 เม.ย. 2566 37
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ