โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

อบรมปรับมาตรฐานการฝึกภาคสนาม(FTX) สำหรับการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 66 รพ.ค่ายจิรประวัติ เข้าร่วมอบรมปรับมาตรฐานการฝึกภาคสนาม(FTX) สำหรับการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2566 ในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เพื่อเผชิญภัยจากการสู้รบ สำหรับแผนในการป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 2 โรงแรมโบนิโต้ชิโนส์ จ.นครสวรรค์


Image


26 เม.ย. 2566 33
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ