โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

[สารคดีความสุขของแผ่นดิน] ตอน บ้านพระราชทานหลังแรกใน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยราษฎรและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกรไทย และด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณา ที่จะทรงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากให้แก่ราษฎรของพระองค์ได้ และพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเสมอมา

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ณ บ้านเลขที่ 1001 หมู่ที่ 4 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วย นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ เดิมพักอาศัยอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และทุนการศึกษา เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงทราบถึงความเดือดร้อน
ที่มา : https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/สารคดีความสุขของแผ่นดิน-ตอน-บ้านพระราชทานหลังแรกใน/193373496157625/
#ในหลวงรัชกาลที่10 #เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ #รัชกาลที่10 #สืบสานรักษาต่อยอด


Image


19 ก.ค. 2566 16
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ