โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ แก่ประชาชนชาวเมียนมาที่ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลน ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์พายุไซโคลนโมคา (Mocha) ที่ได้พัดผ่านรัฐยะไข่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือน และระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ รวมทั้งประชาชนชาวเมียนมาได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

ด้วยทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาสิ่งของต่าง ๆ

ที่จำเป็น เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเมียนมา โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เต้นท์นอน ผ้าห่มนาโน ผ้าขนหนู ยาสามัญประจำบ้าน อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

อื่น ๆ ไปมอบแก่ อุซิซเว (U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศ

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกองทัพอากาศเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเมียนมาผู้ประสบภัย

ในการนี้ สภากาชาดไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ โดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนเครื่องบินลำเลียง C-130 จำนวน 2 เครื่อง และกำลังพลในการเชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของที่มี

ผู้ร่วมบริจาค ไปยังสนามบินย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อมอบแก่ผู้ประสบภัยต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 พายุไซโคลนโมคา (Mocha) ซึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวเบงกอล ได้เคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ด้านตะวันตกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาบริเวณรัฐยะไข่ โดยมีความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถือว่ามีความรุนแรงเทียบเท่าพายุเฮอร์ริเคนระดับ 5 ส่งผลให้เกิดลมกรรโชกแรง พายุฝนตกหนัก น้ำท่วม

ฉับพลัน ดินโคลนถล่ม กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ และเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมล้มทำให้มีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมียนมาในวงกว้าง

ที่มา : https://www.royaloffice.th/2023/05/22/พระราชทานสิ่งของ-12/

#ในหลวงรัชกาลที่10 #เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ #รัชกาลที่10 #สืบสานรักษาต่อยอด


Image

Image

Image

Image


19 ก.ค. 2566 19
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ