โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศ จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียกเก็บคืนยาลดความดันโลหิตสูง "เออบีซาแทน" (Irbesartan)

     ประกาศ จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียกเก็บคืนยาลดความดันโลหิตสูง "เออบีซาแทน" (Irbesartan) เฉพาะบางรุ่นการผลิต

ที่ใช้วัตถุดิบที่ปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็ง นั้น โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ขอยืนยันว่า ไม่มียา "เออบีซาแทน" (Irbesartan)ในโรงพยาบาล

จึงไม่มีการเรียกเก็บคืนยานี้ จากผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

#chira


Image


25 ต.ค. 2566 13
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ