โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ประกาศ รพ.ค่ายจิรประวัติ เรื่อง คำแนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการ ตรวจโรคกระดูกและข้อ พ.อ.ชัยพร สุวรรณโสภณศิริ

ประกาศ รพ.ค่ายจิรประวัติ

เรื่อง คำแนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการ ตรวจโรคกระดูกและข้อ พ.อ.ชัยพร สุวรรณโสภณศิริ

- ในเวลาราชการ

เปิดให้บริการ ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ช่วงเช้า

โดยเปิดให้รับบัตรคิว ได้ตั้งแต่เวลา 06.00น. (จำกัดคิวตามที่แพทย์กำหนด)

เริ่มตรวจเวลา 08.00น. ปิดรับบัตรคิว 11.00น.หรือเมื่อคิวเต็ม

--------------------------------------------------------------------------------------------

- นอกเวลาราชการ

เปิดให้บริการ 2 ช่วงเวลา

ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ช่วงเย็น

โดยเปิดให้รับบัตรคิว ได้ตั้งแต่เวลา 08.00น.

(จำกัดคิวตามที่แพทย์กำหนด )

เริ่มตรวจเวลา 16.00น. ปิดรับบัตรคิวเวลา 17.00น.หรือเมื่อคิวเต็ม

ในวันเสาร์ ช่วงเช้า โดยเปิดให้รับบัตรคิวเวลา 06.00น. (ไม่จำกัดคิว) เริ่มตรวจเวลา 08.00น.และ ปิดรับบัตรคิวเวลา 11.00น.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าบริการนอกเวลา 200บาท (เบิกไม่ได้)

ขออภัยไม่รับจองคิวทางโทรศัพท์ หรือ ทางช่องทางออนไลน์

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ตามประกาศของรพ.

รับบัตรคิว ติดต่อ จุดประชาสัมพันธ์หน้าตึกใหม่ เป็นลำดับแรก

เฉพาะวันเสาร์ รับบัตรคิวที่ทะเบียน ห้องหมายเลข 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 1

--------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถาม โทร 056-255120 หรือ 056-255121 ในเวลาราชการ หรือ Line OA หรือ website หรือ FB ตั้งแต่เวลา 08.00น.-18.00น.ทุกวัน


Image


28 ต.ค. 2566 26
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ