โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

รับมอบรางวัลชมเชย การประกวดสื่อคอมพิวเตอร์

     เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 0800-0900 พ.อ.ปุญชทร ทิพยวงษ์ ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติ 
เข้ารับมอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย การประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ประเภทออนไลน์ ด้านการบริหารจัดการฯ ในการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 51 จากการนำเสนอผลงาน "Chira Care ระบบดูแลทหารกองประจำการใหม่ " ณ ห้องประชุมดุสิตธานีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6


Image


23 พ.ย. 2566 5
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ