โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดศรีสวรรค์สังฆาราม เนื่องจากทางวัดศรีสรรรค์สังฆารามจะมีการจัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๖ โดยมี พ.อ.หญิง วรรณศรี แสงสร้อย หก.กพย.รพ.ค่ายจิรประวัติ พร้อมกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่วัดศรีสวรรค์สังฆาราม


Image


24 พ.ย. 2566 8
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ