โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

การฝึกเดินทางไกลและพักแรม หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.4 พล.ร.4

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.66 เวลา 0900 - 1130 แผนกสร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกเดินทางไกลและพักแรมของหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.4 พล.ร.4 โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด มีการเฝ้าระวังจัดรถพยาบาลติดตามตลอดเส้นทาง และจัดจุดบริการน้ำดื่ม/เครื่องดื่ม CHO-clectrolytes ให้แก่ทหารใหม่อย่างเพียงพอ


Image


24 พ.ย. 2566 10
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ