โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านพัก

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 66 เวลา 1400 - 1530 รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้ดำเนินการเข้าควบคุมโรค หลังพบกำลังพลป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนทหาร ช.พัน.4 พล.ร.4 และคุ้มโปยเซียน โดยสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ให้คำแนะนำแก่ครอบครัวกำลังพล ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ ตามมาตรการ 5ป. 2ข.


Image


27 พ.ย. 2566 7
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ