โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

สืบสานวัฒนธรรมไทย สานสัมพันธ์อันดีงาม กิจกรรมหนูน้อยลอยกระทง ปี 2566 ศพด.ค่ายจิรประวัติ มทบ.31

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 08.30 - 10.30 น. คุณสมพร มูลดี ประธานสมาคมแม่บ้านทบ.สาขา มทบ.31 พร้อมคณะ และรพ.ค่ายจิรประวัติ ร่วมกันทำกระทง และลอยกระทง ในกิจกรรมหนูน้อยลอยกระทง ปี 2566 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี สร้างโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรม มีทักษะ ความรู้ สมาธิ สร้างประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน สานสัมพันธ์อันดีงามภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 


Image


27 พ.ย. 2566 4
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ