โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกในหน่วยทหารและชุมชน

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 1400 -150 0 รพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ร.4 ป.4 พัน.4 และบ้านพัก ช.พัน.4 พล.ร.4 โดยสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ให้คำแนะนำตามมาตรการ 5 ป. 2ข. เพื่อควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหน่วยทหาร และชุมชนบ้านพัก


Image


27 พ.ย. 2566 8
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ