โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

เข้าร่วมประกวด อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 เวลา 1000 - 1200 แผนกสร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายจิรประวัติได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2566 โดยมี น.ส. สุวิมล คลังยา อสม. ในเขตความรับผิดชอบ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประกวด ในสาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยนำเสนอผลงานผ่านระบบ Zoom ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินการติดตามผลการประกวดต่อไป


Image


1 ธ.ค. 2566 9
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ