โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

นิเทศการดำเนินงานของ รพ.ทบ.ทภ.3

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 66 พ.อ.ปุญชทร ทิพยวงษ์ ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติ และทีมนิเทศกองทัพภาคที่ 3 จาก รพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์ ในห้วงการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/66 เรื่องการป้องกันโรคระบาดและรคติดต่อ การป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน และการดูแลทหารใหม่ ที่มีปัญหาสุขภาวะทางจิต ผลการนิเทศพบว่า รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง มีการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ พบ. กำหนด


Image


1 ธ.ค. 2566 7
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ