โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 66 เวลา 1400 - 1530 รพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการควบคุมโรค ในพื้นที่ แผนกสรรพาวุธ มทบ.31 และชุมชนบ้านไผ่ล้อม โดยสำรวจและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ แจกทรายอะเบท พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับกำลังพลและครอบครัว ในการจัดการภาชนะน้ำใช้ ขัดล้างเป็นประจำทุกสัปดาห์ ร่วมถึงการจัดการสุขาภิบาลรอบหน่วยและบ้านพัก ตามมาตรการ 5ส. 3 เก็บ


Image


1 ธ.ค. 2566 11
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ