โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

Clean Food Good Taste อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

วันที่ 29 พ.ย. 66 เวลา 09.00 - 11.00 น. ผสวป.รพ.ค่ายจิรประวัติ ร่วมกับ อบต.นครสวรรค์ออก ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพโรงประกอบเลี้ยง กอง รจ. มทบ.31 และร้านค้าสวัสดิการ รพ.ค่ายจิรประวัติ เพื่อขอรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" (Clean Food Good Taste) เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ผลการประเมินหน่วยปฏิบัติการดูแลสุขาภิบาลอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน


Image


1 ธ.ค. 2566 4
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ