โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 รพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฝึก และทหารใหม่ ผลัด 2/66 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.4 พล.ร.4 และ ร.4 พัน.1 จำนวน 442 นาย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้มากขึ้น


Image


1 ธ.ค. 2566 6
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ