โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนและในหน่วยทหาร

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 เวลา 1400 - 1600 รพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วย ณ กองรักษาการณ์ มทบ.31 และ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ โดยสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ และให้คำแนะนำตามมาตรการ 5ป. 2ข. เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนและในหน่วยทหาร


Image


1 ธ.ค. 2566 6
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ