โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ขยายผลโครงการ เปลี่ยนภาระให้เป็นพลังฯ กับการเป็นต้นแบบสู่ท้องถิ่น

          เมื่อ 22 ก.พ. 67 ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ จัดบูธนิทรรศการ โครงการ”เปลี่ยนภาระเป็นพลัง” ในกิจกรรมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ วัดป่าถ่อน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Image

Image

Image

Image

Image


24 ก.พ. 2567 7
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ