โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.32 มอบน้ำสะอาดจำนวน 6,000 ลิตร ช่วยเหลือภัยแล้งให้กับสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดลำปาง

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมและประเมินผลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2567 ณ มณฑลทหารบกที่ 32 โดยมีพลตรี พรขัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 32 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ให้การต้อนรับ พร้อมได้หารือและรับฟังแนวทางการปฏิบัติด้านการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่ากองทัพบกและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

          โอกาสเดียวกันนี้ ได้เดินทาง พร้อมด้วย พันเอก ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/65 ชุด ชป.กร.ประจำอำเภอ ไปมอบน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค – บริโภค จำนวน 6,000 ลิตร ให้กับสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดลำปาง บนดอยพระบาท โดยหัวหัวหน้าสถานีเครื่องส่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ โดยสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดลำปางแห่งนี้เป็นที่ตั้งสำหรับการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหลายช่องได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นสื่อกลางกระจายข้อมูลข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง อีกทั้งบริเวณทึ่ต้้งอยู่บนดอยพระบาท ประสบปัญหาภัยแล้งและไฟป่าที่ลุกลามเป็นประจำทุกปี นอกเหนือจากขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภคแล้ว ยังจำเป็นต้องเตรียมน้ำสำรองไว้สำหรับดับไฟป้องกันการลุกลามเข้าภายในบริเวณพื้นทึ่ ป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์และเครื่องส่งออกอากาศ ลดผลกระทบในหลายๆด้านจากการเกิดไฟป่าอีกด้วย ขอบคุณหน่วยทหารที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้


Image

Image


24 ก.พ. 2567 8
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ