โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนทหาร

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 67 เวลา 1400 - 1500 รพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการเข้าควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนบ้านพัก ช.พัน.4 พล.ร.4 (ครั้งที่ 3) โดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย คว่ำภาชนะ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ 5ส. 3เก็บ ให้กับกำลังพลและครอบครัว


Image


24 ก.พ. 2567 7
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ