โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 20-22 ก.พ.6 7 กองทันตกรรม รพ.ค่ายจิรประวัติ นำโดย พ.อ. อนุชา ศรีชาติ ได้ร่วมคำเนินโครงการฟันเทียม รากฟันเทียม 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ให้บริการปลูกรากฟันเทียมสัญจรที่ รพ.ลาดยาว จำนวน 15 ราย จำนวน 30 ราก เพื่อให้ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากได้รับบริการฟันเทียมและรากฟันเทียมตามความจำป็นพัฒาคุณภาพชีวิตด้านการบดเคี้ยว ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.65 - ก.ย.67 โดยมีเป้าหมายการจัดบริการใส่ฟันเทียม 72,000 คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Image


22 ก.พ. 2567 4
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ