โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายจิรประวัติ

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 67 เวลา 1030 พล.ต. ประสิษฐิพงศ์ มูลดี ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วย คุณ สมพร มูลดี ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.31 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมสนาม BBL เพื่อน้อง โดยนักศึกษาจากชมรมกตัญญูคลับ ม.ราชภัฏนครสรรค์ ระบายสีบริเวณทางเดินเท้าคอนกรีต เพื่อเป็นพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา จากนั้นได้มอบจักรยานสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน 10 คัน ให้กับเด็กๆ ซึ่งประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.31 ได้สนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 2 คัน รวมเป็นจำนวน 12 คัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรง ช่วยพัฒนาสมองได้ในระยะยาว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์


Image


23 ก.พ. 2567 5
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ