โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนภารกิจ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ วัดพุขมิ้น หมู่ 6 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ให้บริการตรวจวัดความตันโลหิต ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ สำหรับประชาชนที่มารับบริการ


Image


22 ก.พ. 2567 9
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ