โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

พิธีปิดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด มทบ.31

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 67 เวลา 13.30 - 16.30 น. พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี ผบ.มทบ.31 ประธานพิธีการปิดลานกีฬาต้านยาเสพติด มทบ.31 โดยรพ.ค่ายจิรประวัติ สนับสนุนชุดพยาบาล พร้อมรถพยาบาล ดูแลกำลังพลผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กำลังพลทุกนายปลอดภัย ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Image


21 ก.พ. 2567 20
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ