โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เปิดให้บริการ

ทุกวัน 24 ชม.

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 67 เวลา 1300 - 1500 รพ.ค่ายจิรประวัติ ดำเนินการฉีดวัคนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 4 สายพันธุ์ ให้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ณ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ )
นครสวรรค์ จำนวน 47 ราย ตามนโยบายการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 1 ล้านโดส 100 วัน ในกลุ่มเป้าหมาย 11-20 ปี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน


Image


22 ก.พ. 2567 11
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ